کلیدواژه‌ها = زوج
مطالعه‌ فقهی ـ حقوقی اذن زوج در اعمال جراحی زیبایی زوجه

دوره 22، شماره 67، دی 1396، صفحه 31-56

10.30497/flj.2017.67803

حمیدرضا صالحی؛ نرگس باقری مطلق


بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع

دوره 17، شماره 56، فروردین 1391، صفحه 75-96

10.30497/flj.2012.39427

فرج الله هدایت نیا


نظریه رد مازاد فرض به زوجه در فقه امامیه

دوره 13، شماره 48، شهریور 1387، صفحه 63-75

10.30497/flj.2008.67992

سید ابوالقاسم نقیبی