نویسنده = سید ابوالقاسم نقیبی
قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده

دوره 15، شماره 53، اسفند 1389، صفحه 23-47

10.30497/flj.2011.39980

سید ابوالقاسم نقیبی


حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 5-28

10.30497/flj.2010.39990

سید ابوالقاسم نقیبی


استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387، صفحه 86-106

10.30497/flj.2009.67927

سید ابوالقاسم نقیبی


نظریه رد مازاد فرض به زوجه در فقه امامیه

دوره 13، شماره 48، شهریور 1387، صفحه 63-75

10.30497/flj.2008.67992

سید ابوالقاسم نقیبی