موضوعات = حقوق والدین
نهاد ولایت بر کودک و خلأها و چالش‌ها‌ی آن در فقه و حقوق

دوره 21، شماره 65، دی 1395، صفحه 5-29

10.30497/flj.2022.62029

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ آلاسادات افقه


بررسی تأثیر اراده در حضانت

دوره 16، شماره 55، اسفند 1390، صفحه 70-90

10.30497/flj.2012.39434

نیوشا مصلی نژاد


حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت

دوره 14، شماره 50، شهریور 1388، صفحه 27-45

10.30497/flj.2009.40006

لیلاسادات اسدی