تحلیل حق ملاقات مجازی والد غیرحاضن با کودک در حقوق ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 دانش‏آموخته حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

چکیده

ارتباط مجازی با یکدیگر از جمله طرق ارتباطی روبه گسترش امروز است؛ از سوی دیگر، طلاق در جوامع حاضر، به ویژه در ایالات متحده­ آمریکا، پدیده‏ای رو به‌ افزایش است. از این رو باید راهی جهت کاهش آثار مخرب طلاق و افزایش ارتباط کودک با والد غیرحاضنی که دور از کودک زندگی می‏کند، در قوانین بررسی گردد. مطالعه‌ آرای دادگاه‏‏های آمریکا و مقالاتی که در این خصوص وجود دارد، نشان می‏دهد که در سال‏های اخیر، بعضی از ایالات آمریکا ملاقات مجازی را در قوانین به رسمیت شناخته‏اند و کم و کیف آن  در صورت عدم توافق والدین، توسط دادگاه تعیین می­شود و تخطی از دستور دادگاه، ضمانت اجرای مناسبی به دنبال دارد. همچنین یررسی محاسن و معایب ملاقات مجازی نشان می‏دهد که ملاقات مجازی نمی‏تواند جایگزین ملاقات حضوری شود و باید آن را به عنوان مکمل ملاقات حضوری در نظر داشت. در ایران اساسا برقراری  ارتباط مجازی بین والدین غیرحاضن با فرزندان، محدودیتی ندارد؛ با وجود این، شایسته است  قانونگذار به منظور جلوگیری از آثار سوء  تربیتی و تحمیل هزینه‏های سنگین ملاقات حضوری، لااقل  برای ملاقات مجازی بین والدین غیرحاضن زندانی یا تبعیدی یا مقیم خارج کشور یا شهرهای دور،  مقررات مناسب اتخاذ نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Virtual Visitation Rights of Non-custodial Parents with their Children in Iran-US law

نویسندگان [English]

 • Morteza Tabibi Jebeli 1
 • Mansoreh Rahimi 2
چکیده [English]

Virtual visitation is one of the developing effective ways for communication today. In the United States, the number of divorces has increased in recent years. So we should find a way to decrease the negative effects of divorce and increase the relationship between children and their non-custodial parent who live far from them. With research done in judgments of American courts and articles on the subject, we have realized that in recent years, some states have prepared virtual meeting for in-laws if the parents do not come to an agreement on how such communication (i.e., visitation) should take place, and the court will interfere. The court's decision must be obeyed by the parents otherwise they will face financial penalties and or imprisonment. There are advantages and disadvantages for virtual visitations; however, the key point in such visitations is that they cannot replace real ones and must be considered as supplementary to these visitations.  In Iran, as well, there is no prohibition or limitation for virtual visitations of non-custodial parents with their children. Nevertheless, legislation of appropriate rules seems necessary where in-person visitations in that they may cause negative moral and/or developmental effects in children, or when such visitations impose unaffordable expenses on non-custodial parents. Such rules seem particularly necessary for the non-custodial parents who are either exiled to remote parts of the country or reside overseas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • custody
 • visitation right
 • Child
 • virtual visitation
 • non-custodial parent

عنوان مقاله [العربیة]

زیارة الوالدین غیر الحاضنین للولد عن بعد فی قانون الولایات المتحدة الأمریکیة و ایران ـ دراسة تحلیلیة مقارنة

چکیده [العربیة]

من طرق التواصل بین الناس فی عصرنا الراهن و التی تزداد نمواً یوماً بعد یوم هی التواصل عن بعد و عبر الإنترنت؛ و من جهة أخری نشاهد ارتفاع معدلات ظاهرة الطلاق فی الولایات المتحدة الأمریکیة؛ إذ کان لا بد من التفکیر فی حلول قانونیة للحد من آثار الطلاق السلبیة علی الأطفال و محاولة رفع نسبة تواصل الطفل مع الوالد غیر الحاضن الذی یسکن بعیداً عنه. ففی هذا المقال و بعد دراسة آراء المحاکم الأمریکیة و المقالات المؤلفة فی هذا الموضوع تبین أن بعض الولایات فی أمیرکا قد نصت فی قانونها امکان التواصل عن بعد؛ فالمحکمة تتخذ القرار بشأن عدم توافق الأبوین فی نوعیة الزیارة و کمیتها و هناک ضمانات قانونیة مناسبة فی حالة عدم الإلتزام بهذا القرار. و إضافة إلی ذلک و بعد دراسة سلبیات و إیجابیات الزیارة عن بُعد أدرکنا أن هذه الزیارة لا یمکن أن تعوض عن الزیارات عن قرب و بشکل مباشر و یجب أن تعتبر کمکمل لهذه الزیارة. و أما فی ایران لیست هناک حدوداً للتواصل عبر الانترنت بین الوالد غیر الحاضن مع الأولاد، إلا أن نظام ایران القانونی لابد أن یتخذ قراراً مناسباً بشأن التواصل عن بعد بین الولد و الوالد غیر الحاضن علی الأقل فی حالات التی یسکن الوالد فی السجن أو فی المنفی أو خارج البلاد أو فی المدن النائیة لتفادی الآثار التربویة السلبیة و تحمل التکالیف الباهضة للزیارة المباشرة و عن کثب.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الحضانة
 • حق الزیارة
 • الطفل
 • التواصل عن بعد
 • الوالد غیر الحاضن