کلیدواژه‌ها = حقوق
تأثیر چالش‌های فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.30497/flj.2024.244429.1908

فاطمه گرجی؛ ابوالقاسم ولی زاده؛ محمد حسنی


بازخوانش اعتبار و تضمین شرط عدم ازدواج مجدد در فقه، حقوق و روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.244922.1933

مهدی ملائی


تأثیر چالش‌های فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان

دوره 29، شماره 80، اردیبهشت 1403، صفحه 139-181

10.30497/flj.2024.77279

فاطمه گرجی؛ ابوالقاسم ولی زاده؛ محمد حسنی


چالش‌های قانونی ـ فقهی فاعلیت مادر در فرآیند درمان سقط جنین سندرم داون بر اساس قاعدة لاحرج

دوره 28، شماره 78، اردیبهشت 1402، صفحه 31-58

10.30497/flj.2023.243696.1842

کوثر میرزایی؛ آسیه حدادی دلاور؛ فهیمه جهانیان؛ منصوره زارعان