کلیدواژه‌ها = فقه
تأثیر چالش‌های فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.30497/flj.2024.244429.1908

فاطمه گرجی؛ ابوالقاسم ولی زاده؛ محمد حسنی


بازخوانش اعتبار و تضمین شرط عدم ازدواج مجدد در فقه، حقوق و روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.244922.1933

مهدی ملائی


تأثیر چالش‌های فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان

دوره 29، شماره 80، اردیبهشت 1403، صفحه 139-181

10.30497/flj.2024.77279

فاطمه گرجی؛ ابوالقاسم ولی زاده؛ محمد حسنی