نویسنده = مریم السادات محقق داماد
امکان سنجی مطالبه ضرر ناشی از تفویت موقعیت بهره مندی از نفقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.30497/flj.2022.243763.1852

محمد بهمند فیروز؛ مریم السادات محقق داماد


وحدت ملاک فقهی، حقوقی و اخلاقی بین معدوم‌کردن جنین فریز شده به‌عنوان قسمی از جنین‌های آزمایشگاهی با سقط‌جنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.30497/flj.2023.243569.1836

نسیبه هاشمی نژاد؛ فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ مریم السادات محقق داماد


چالش‌های فقهی – حقوقی سقط درمانی در پرتو قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.30497/flj.2023.244347.1900

الهه طاهربخت؛ مریم السادات محقق داماد


تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه

دوره 28، شماره 79، مهر 1402، صفحه 53-81

10.30497/flj.2021.240579.1642

فرزانه شفیع زاده؛ کبری پورعبدالله؛ مریم السادات محقق داماد


شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی ـ حقوقی و فروعات آن

دوره 26، شماره 75، آبان 1400، صفحه 103-127

10.30497/flj.2021.240941.1663

محسن ناظمی زاده؛ مریم السادات محقق داماد


نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 125-103

10.30497/flj.2021.238921.1557

مریم السادات محقق داماد