کلیدواژه‌ها = نسب
نسب طفل شبیه سازی شده در نظام حقوقی اسلام

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 109-130

10.30497/flj.2010.39996

محدثه معینی فر؛ فریبا حاجی علی


پدیدارشناسی فقهی اعتداد و انتساب در "شبهه"

دوره 14، شماره 51، اسفند 1388، صفحه 131-151

10.30497/flj.2010.40004

کبری پورعبدالله؛ آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی


حق کودک بر هویت

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387، صفحه 26-46

10.30497/flj.2009.67917

لیلا سادات اسدی