دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

در گذشته انسان‌ها برای جابه‌جایی از حیوانات استفاده می‌کردند، با این حال در منابع روایی، سوار شدن زنان بر زین مورد نکوهش قرار گرفته است. با توجه به اینکه امروزه دوچرخه‌سواری و موتورسواری در میان بانوان رواج پیدا کرده است و تحقیق مستقلی در راستای تبیین مبانی فقهی این موضوع نگاشته نشده است، بررسی مدلول روایات یادشده و امکان تعمیم آن به دوچرخه‌سواری و موتورسواری ضروری می‌نماید. در این نوشته که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای صورت گرفت، از جهت فقهی این نتیجه به دست آمد که حکم اولی سوارکاری بانوان کراهت است، اما به دلیل عدم احراز اتحاد موضوع، قابل تعمیم به دوچرخه‌سواری و موتورسواری نیست. از جهت حقوقی نیز این نتیجه حاصل شد که در جمهوری اسلامی قانون خاصی مبنی بر ممنوعیت سوارکاری بانوان وجود ندارد و تنها به جهت عدم صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان و نیز در موارد خاصی که دوچرخه‌سواری و موتورسواری آنها منافی عفت عمومی تلقی شود، این اعمال جرم محسوب می‌گردد و نمی‌توان به‌طور مطلق آن را خلاف قانون دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Women's cycling and motorcycling from the point of view of jurisprudence and law

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Rezvan Talab 1
 • Saeed Sabouei Jahromi 2
 • Reza Poorsedghi 3
1 Associate Professor, Department of, Jurisprudence and Fundamentals of Law, Tehran University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Jurisprudence and Fundamentals of Law in Tehran University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student in Jurisprudence and Fundamentals of Law, Qom University, Qom, Iran.
چکیده [English]

In the past, humans used animals for transportation, however, in narrative sources, women riding the saddle is condemned. Considering that nowadays cycling and motorcycling have become popular among women and no independent research has been written in order to explain the jurisprudential foundations of this issue, it is necessary to examine the meaning of the aforementioned traditions and the possibility of generalizing it to cycling and motorcycling. In this article, which was done with the descriptive-analytical method and using library data, it was concluded from the point of view of jurisprudence that the first sentence of women's riding is abhorrent, but due to the lack of unification of the subject, it cannot be generalized to cycling and motorcycling. From the legal point of view, it was also concluded that there is no special law in the Islamic Republic that prohibits women from riding, and only because of the lack of certification for women riding motorcycles, and in certain cases where their riding bikes and motorcycles are considered to be against public modesty, these acts are crimes. It is considered and it cannot be absolutely considered against the law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • s riding
 • s cycling
 • women'
 • s motorcycling
 • saddle
 • قرآن کریم.
 • ابن اثیر جزری ، مبارک بن محمد (1367). النهایه فی غریب الحدیث و الأثر. قم: مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ چهارم.
 • ابن بابویه، محمد بن علی (1362). الخصال. قم: انتشارات اسلامی، چاپ اول.
 • ـــــــــــــــ (1376). الأمالی. تهران: کتابچی، چاپ ششم.
 • ـــــــــــــــ (1395ق). کمال الدین و تمام النعمه. تهران: اسلامیه، چاپ دوم.
 • ـــــــــــــــ (1413ق). من لایحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم.
 • ابن طیفور، احمد بن أبی‌طاهر (بی‌تا). بلاغات النساء. قم: الشریف الرضی، چاپ اول.
 • ابن فارس، احمد (1404ق). معجم مقائیس اللغه. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم، چاپ اول.
 • ابن قولویه، جعفر بن محمد (1356ق). کامل الزیارات. نجف: دار المرتضویه، چاپ اول.
 • ایروانی، علی (1422ق). الأصول فی علم الأصول. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم، چاپ اول.
 • تبریزی، جواد (۱۳۸۵) استفتائات. قم: سرور، چاپ اول.
 • تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد (1410ق). غرر الحکم و درر الکلم. قم: دار الکتاب الإسلامی، چاپ دوم.
 • جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی (1413ق). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول.
 • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1374)، ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش، چاپ هفتم.
 • جوهری، اسماعیل بن حماد (1410ق). الصحاح. بیروت: دار العلم للملایین، چاپ اول.
 • حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق). تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه. قم: مؤسسۀ آل‌البیت، چاپ اول.
 • ـــــــــــــــ (1418ق). الفصول المهمه فی أصول الأئمه. قم: مؤسسة معارف اسلامی امام رضا(ع)، چاپ اول.
 • خویی، سید ابوالقاسم (1422ق). مصباح الأصول. قم: مکتبه الداوری، چاپ اول.
 • دهخدا، علی‌اکبر (1351). لغت‌نامة دهخدا. تهران: چاپ سیروس، چاپ اول.
 • راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412ق). مفردات ألفاظ القرآن. بیروت: دار القلم، چاپ اول.
 • رامین، علی؛ فانی، کامران و سادات، محمدعلی (1389). دانشنامة دانش‌گستر. تهران: مؤسسة دانش‌گستر روز، چاپ اول.
 • روحانی، محمدصادق (1383). استفتائات. قم: حدیث دل، چاپ اول.
 • زبیدی، محمدمرتضی (1414ق). تاج العروس من جواهر القاموس‏. بیروت: دارالفکر، چاپ اول.
 • زمخشری، محمود بن عمر (1407ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویل. بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ سوم.‏
 • زمخشری، محمود بن عمر (1417ق). الفائق فی غریب الحدیث. بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول.
 • سبحانی، جعفر (1389) استفتائات. قم: مؤسسة امام صادق علیه‌السلام، چاپ اول.
 • سنهوری، عبدالرزاق (بی‌تا). نظریه العقد. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول.
 • سیستانی، سید علی (بی‌تا). توضیح المسائل جامع. بی‌جا: بی‌نا، چاپ اول.
 • صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد (1414ق). المحیط فی اللغه. بیروت: عالم الکتاب، چاپ اول.
 • صافی، لطف‌الله (1385). جامع الأحکام. قم: دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی، چاپ اول.
 • طوسی، محمد بن حسن (1414ق). الأمالی. قم: دار الثقافه، چاپ اول.
 • عمید، حسن (1369). فرهنگ فارسی عمید. تهران: سپهر، چاپ سوم.
 • فراهیدی، خلیل بن أحمد (1409ق). کتاب العین. قم: نشر هجرت، چاپ دوم.
 • قمی، علی بن ابراهیم (1363). تفسیر القمی. قم: دار الکتاب، چاپ سوم.
 • کاتوزیان، ناصر (1388). حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هشتم.
 • کراجکی، محمد بن علی (1410ق). کنز الفوائد. قم: دار الذخائر، چاپ اول.
 • کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.
 • ـــــــــــــــ (1429ق). الکافی. قم: دار الحدیث، چاپ اول.
 • مجلسی، محمدباقر (1404ق). مرآه العقول فی شرح أخبار آل‌الرسول. تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم.
 • مجلسی، محمد‌تقی (1406ق). روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه. قم: مؤسسة فرهنگی اسلامی کوشان‌پور، چاپ دوم.
 • معین، محمد (1386). فرهنگ فارسی معین. تهران: انتشارات نامن، چاپ دوم.
 • مکارم شیرازی، ناصر (1427ق). استفتائات. قم: مدرسه الإمام علی بن أبی‌طالب علیه‌السلام، چاپ اول.
 • منتظری، حسینعلی (1384). استفتائات. تهران: سایه، چاپ اول.
 • نجاشی، احمد بن علی(1365). رجال النجاشی. قم: انتشارات اسلامی، چاپ ششم.
 • نجفی، محمدحسن (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
 • نراقی، مهدی بن ابی‌ذر (بی‌تا). جامع السعادات. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول.
 • Alanee S, Heiner J, Liu N, Monga M. Horseback riding: impact on sexual dysfunction and lower urinary tract symptoms in men and women. Urology. 2009 Jan;73(1):109-14. doi: 10.1016/j.urology.2008.07.058. Epub 2008 Oct 31. PMID: 18950839.
 • Baeyens L, Vermeersch E, Bourgeois P. Bicyclist's vulva: observational study. BMJ. 2002 Jul 20;325(7356):138-9. PMID: 12130610; PMCID: PMC117232.
 • Balasubramanian A, Yu J, Breyer BN, Minkow R, Eisenberg ML. The Association Between Pelvic Discomfort and Erectile Dysfunction in Adult Male Bicyclists. J Sex Med. 2020 May;17(5):919-929. doi: 10.1016/ jsxm. 2020.01.022. Epub 2020 Mar 7. PMID: 32156585.
 • Battaglia C, Nappi RE, Mancini F, Cianciosi A, Persico N, Busacchi P. Ultrasonographic and Doppler findings of subclinical clitoral microtraumatisms in mountain bikers and horseback riders. J Sex Med. 2009 Feb;6(2):464-8. doi: 10.1111/j.1743-6109.2008.01124. x. Epub 2008 Dec 9. PMID: 19138367.
 • Greenberg DR, Khandwala YS, Breyer BN, Minkow R, Eisenberg ML. Genital Pain and Numbness and Female Sexual Dysfunction in Adult Bicyclists. J Sex Med. 2019 Sep;16(9):1381-1389. doi: 10.1016/j.jsxm. 06.017.Epub 2019 Aug 8. PMID: 31402178.
 • Mellion MB. Common cycling injuries. Management and prevention. Sports Med. 1991 Jan;11(1):52-70. doi: 10.2165/00007256-199111010-00004. PMID: 2011683.
 • Partin SN, Connell KA, Schrader SM, Guess MK. Les lanternes rouges: the race for information about cycling-related female sexual dysfunction. J Sex Med. 2014 Aug;11(8):2039-47. doi: 10.1111/jsm.12606. Epub 2014 Jun 25. PMID: 24963841; PMCID: PMC4544705.
 • Powell B. Bicyclist's nipples. JAMA. 1983 May 13;249(18):2457. PMID: 6842748.
 • Schwarzer U, Sommer F, Klotz T, Cremer C, Engelmann U. Cycling and penile oxygen pressure: the type of saddle matters. Eur Urol. 2002 Feb;41(2):139-43. doi: 10.1016/s0302-2838(01)00028-8. PMID: 12074400.