رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، تهران، ایران

2 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران

چکیده

حق بر آموزش کودک، از حقوق فردیوی و از جمله حقوق اجتماعی برای داشتن جامعه‌ سالم است.در جامعه‌ کنونی، اجرای این حق بر عهده‌ نهادهای رسمی مانند دولت و نهادهای غیر رسمی مانند خانواده است. طبق اسناد بین‌المللی، خانواده با توجه به نقش اساسی خود که در تعلیم و تربیت کودک دارد، در تضمین اجرای این حق نسبت به دولت در اولویت قرار دارد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوال هستیم که دامنه نقش والدین در تعلیم و آموزش کودک چه موضوعات و ابعادی را در بر می‌گیرد. تبیین این مسأله، نگارندگان را به این نتیجه رهنمون ساخته است که با نظر به این که کودک بیشترین ارتباط عاطفی، روانی، شخصیتی و ... را با خانواده خود برقرار می‌کند؛ نه تنها باید تدابیری اندیشیده شود که خانواده کانون تعالی و رشد وی باشد، بلکه دولت نیز باید بیش از هر چیز تأمین سلامت خانواده را در اولویت برنامه اجرایی خود قرار دهد تا کودکان به عنوان نیروی انسانی آینده کشور بتوانند تمام نیازهای خود را ابتدا در خانواده‌ای سالم و سپس در جامعه‌ای متعالی رفع کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The right of child’s education according to the law and international documents

نویسندگان [English]

  • atefeh abbasikoleymani 1
  • ASMA AKBARI 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Imam Sadegh University, 7 Sisters' Campus, Tehran, Iran
2 Graduated from the Law School of the Jurisprudence University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A healthy community regards the right of Child’s education as both individual and social obligation. Although this right is presented by the family and government the role of the former is more emphasized according to the international documents.  Now the question is how far the family should contribute to the child’s education? The findings prove the sole responsibility of the government to provide a good basis of education and well being in each family unit. Family in return grows up healthy efficient children for a prosperous society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children
  • the right of education for children
  • time sphere
  • place sphere

قرآن کریم

اسدی، لیلا سادات(1388). «حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت». مجله فقه و حقوق خانواده، 14(50)، ص27-45.

انصاری، باقر(1392). «حق کودک به آموزش در نظام بین‏المللی حقوق بشر». مجله حقوق اسلامی. 10(36)، ص115-146.
بانکی پورفر، امیرحسین(1380). تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری. تهران: انتشارات تربیت اسلامی وابسته به معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول.
بهشتی، احمد(1385). اسلام و حقوق کودک. قم: انتشارات مؤسسه بوستان کتاب، چاپ پنجم.
بهشتی، احمد(1391). تربیت از دیدگاه اسلام. قم: انتشارات دفتر نشر پیام، چاپ دوم.
حر عاملی، محمد بن الحسن(1414ق) وسائل الشیعة فی تحصیل مسائل الشریعه. قم: انتشارات مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
شریعتمداری، علی(1378). اصول و فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ سیزدهم.
صفایی، سیدحسین و اسدالله امامی(1390). حقوق خانواده. تهران: دانشگاه تهران: چاپ پنجم.
عباسی، عاطفه(1395). حقوق کودک. تهران: نشر میزان، چاپ اول.
عظیم‏زاده اردبیلی، فائزه، و معصومه حمیدی پور(1393). «سازوکارهای حمایتی از تربیت کودک در آموزه‌های دینی با تأکید بر سیره رضوی». فصلنامه‌ فرهنگ رضوی، بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع)، مشهد: 2(5)، ص 142-168.
عمید زنجانی، عباسعلی(1377). فقه سیاسی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 کلینی، محمد بن یعقوب(1430 ق). الکافی. قم: انتشارات دارالحدیث، چاپ اول.
 لطف‏آبادی، حسین(1371). «بررسی هم بستگی اختلالات عاطفی کودکان دبستانی با هوش و یادگیری آن‌ها». فصلنامه تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، تهران: 8(4)، ص13-40.
مجلسی، محمدباقر(1403 ق). بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار. بیروت: دار احیاء تراث العربی، چاپ دوم.
ملکی، حسن(1388). آشنایی با حقوق کودکان. تهران: نشر آییژ، چاپ اول.
نبی‏لو، حسین(1386). «دولت، والدین و تعلیم و تربیت: تحلیل فلسفی ـ حقوقی حق بر تعلیم و تربیت». مجله حقوق اساسی، تهران: 11(8)، ص242-257.
نجفی، محمدحسن(1401 ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. تهران: المکتبه الاسلامیه.
وزیری، مجید(1384). حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.

 

Brown, B. Francis, S.(1993), Participation in school- sponsored and Independent sports: Perception of self and Family.
Convention on the Rights of the Child, Approved by the United Nations General Assembly, 1989.
Declaration on the Elimination of all Forms of Discrimination based on Religion and Belief, Approved by the United Nations General Assembly, 1981.
Hodgkin, R. Newell, P(2002), Implementation Handbook for The convention on the Rights of the Child, United Nation Children fund, Fully revised edition.
The Universal Declaration of Human Rights, Approved by the United Nations General Assembly, 1948.
The Universal Declaration of the Rights of Child, Approved by the United Nations General Assembly, 1959.