واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

ضعف­ ها و کاستی­ های قوانین سابق در خصوص قرارهای تأمین کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان، موجب شد مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به­ طور خاص و با جزئیات بیشتری، شرایط و نحوه­ صدور این قرارها را مورد توجه قرار دهد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که تغییرات و نوآوری ­های قانون مزبور، تا چه اندازه مصالح اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته و تا چه میزان، چالش­ها و موانع موجود در قوانین سابق را مرتفع کرده­ است. در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با بهره­ گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­ ای، به این نتیجه رسیده است که به ­رغم وجود برخی نوآوری­ های مفید از سوی مقنن، پیش­بینی امکان صدور قرار  کفالت و وثیقه برای نوجوانان و نه والدین آن­ها، مبهم بودن مفهوم سپردن و شرایط آن، تعارض درخواست وثیقه از نوجوان زیر 18 سال با ماده واحد راجع به رشد متعاملین و ... از مهم­ترین نقاط ضعف و چالش­ های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در زمینه قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on the developments of the Criminal Procedure Code: adolescent’s criminal provisions

نویسندگان [English]

  • HassanAli moazenzadegan 1
  • Nabiollah Gholami 2
1 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The previous shortcomings in children and adolescents’ criminal provision caused reconsideration on some relevant regulations in criminal procedure code passed in 2013. So the main question is that how much successful have those changes been in order to meet the adolescent’s benefit and also to what extent have the obstacles been removed. This study taking a descriptive- analytical method and using library resources finds that despite some alteration made by the legislator there still some problems remain. Among those are the possibilities of warranty for bail and security only for adolescent not for the parents, the existence of ambiguity in the meaning of Bail and its conditions, issue of claiming bail from a teenager under the age of 18 who simultaneously is admissible to sign a contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • warranty as security
  • bail
  • security
  • temporary custody
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری(1384)، جلد پنجم، تهران، نشر میزان، چاپ ششم
ـــــــــــــ، شناسایی آیین دادرسی کیفری(1394)، تهران، انتشارات دوراندیشان، چاپ چهاردهم
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری(1389)، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم
اسدی، لیلاسادات، «حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان»(1388)، دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق7، تهران، سال چهاردهم، شماره 51
توکلی، محمدمهدی، مختصر حقوق مدنی(1395)، تهران، انتشارات چتر دانش، چاپ دهم
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری(1392)، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، چاپ بیست و دوم
خالقی، علی، نکته­ها در قانون آیین دادرسی کیفری(1394)، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، چاپ چهارم
روحانی، حسن و حسین مهرپور، سن اهلیت و مسؤولیت قانونی(1391)، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاپ دوم
زارعت، عباس و علی مهاجری، آیین دادرسی کیفری(1386)،  جلد دوم، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ سوم
صلاحی، جاوید، کلیات بزهکاری اطفال و نوجوانان(1389)، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم
غلامی، نبی­اله و حسنعلی موذن زادگان و الهام حیدری، «رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ مبانی و جلوه‏ها با نگرشی تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا»(1395)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، سال بیستم، شماره 73
غلامی، نبی­اله و شهلا معظمی، «رویکرد امنیت­مدار به حقوق کیفری و رهافت­های آن در فرایند دادرسی کیفری(با تأکید بر حقوق کیفری ایران، فرانسه و ایالات متحده)» (1396)، فصلنامه پژوهش­های حقوق جزا و جرم­شناسی، پژوهشکده حقوقی شهردانش، دوره پنج، شماره 10
غلامی، نبی­اله و محمود عباسی و سکینه سلطانی کوهبنانی، «مفهوم جنون در قانون مجازات اسلامی؛ موضوعیت یا طریقیت»(1397)، فصلنامه حقوق پزشکی، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، تهران، دوره11، شماره چهل و چهارم
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(1390)، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و نهم
گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی(1393)، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم
میر کمالی، سیدعلیرضا و انسیه حسینی، «دادرسی افتراقی اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 1392»(1395)، پژوهشنامه حقوق کیفری، دانشگاه گیلان، رشت، سال هفتم، شماره 2
نوبهار، رحیم، اصل قضایی بودن مجازات­ها(1394)، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم
نیازپور، امیرحسن، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان(1393)، تهران، نشر میزان، چاپ اول