پیوند اعضای مبتلایان به مرگ مغزی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

زندگی موهبت الهی است که با نفخ روح آغاز می‌شود و با خروج روح از بدن پایان می‌پذیرد. از این نعمت خداوند تمام مخلوقات خداوند به یک نسبت برخوردارند.
مرگ مغزی از جمله مسائلی است که امروزه در جامعه پزشکی و بخصوص در فقه اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به لحاظ برخورداری از تکنولوژی پیشرفته در دانش پزشکی برای بشر این امکان فراهم شده است که اندام‌های بدن اشخاصی را که دچار مرگ مغزی شده‌اند، قبل از بروز علایم عرفی مرگ از بدن آنها جدا و به بدن بیماران نیازمند پیوند بزنند. صرف‌نظر از مشکل تعریف مرگ مغزی در علم پزشکی، این سؤال برای فقیهان به وجود آمده است که کسانی که دچار مرگ مغزی شده‌اند، از جهت احکام فقهی ملحق به مردگان هستند یا در حکم افراد زنده به شمار می‌آیند؟
مقاله حاضر مرگ مغزی، مرگ و زندگی، مرگ از نظر قرآن  و روایات و مرگ از نظر علمی ـ پزشکی و عرفی را بررسی می‌کند و ضمن پاسخ به سؤال مطرح شده بالا می‌گوید که اکنون در ایران با این مسأله از نظر قانونی و شرعی چه برخوردی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Brain Dead and Transplantion of the Organ of the patient suffering brain Dead

نویسنده [English]

  • Sorour Mirhashemi
Researcher
چکیده [English]

Life is a divine blessing that has been bestowed upon all creatures.
It begins with the integrationey the soul and comes to an end with the disintegration of there two elements.
Brain dead is one of the controversial issues in contemprovy medicine and particularly in Islamic theology. As a result of technological advancement in medicine there is a possibility of donating and transplanting organs from the patient suffering brain death, before the signs of death are seen.
Despite the many draw backs in defining brain death, in medicine the question raised among theologians is whether to consider the person suffering from brain death as dead or alive.
In this article issues such as brain death, life and death, death from Quranic and traditional scientific, medicine and legal point of view have been taken under investigation. While providing answers to the above mentioned questions, it will explain how such issues are dealt with in gran, taking in to consideraticn the Islamic law and custom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Death
  • life
  • soul - heart - brain the organ trans plantation

عنوان مقاله [العربیة]

الموت الدماغی و زرع أعضاء المتوفی

چکیده [العربیة]

إنّ الحیاة هبة إلهیة تبدأ بنفخ الروح و تنتهی بخروجها من الجسم، و جمیع الکائنات تمتلک هذه الهبة بنفس النسبة.

و الموت الدماغی یعتبر الیوم من القضایا المطروحة على بساط البحث فی الأوساط الطبیة، و فی الفقة و الشریعة الإسلامیة. و قد مکنّت التقنیة الطبیة المتطورة الإنسان من فصل أعضاء المتوفین دماغیاً قبل ظهور العلامات العرفیة للموت لزرعها فی أجسام المرضى الذین هم فی حاجة إلیها. و فیما عدا مشکلة تعریف الموت الدماغی طبیاً، فالفقهاء بدورهم طرأ على بالهم سؤال یقول هل المتوفى دماغیاً یعتبر من الأحیاء أو من الأموات و ما هی الأحکام التی یجب أن تطبّق علیه؟

هذه المقالة تدرس الموت الدماغی، و الموت و الحیاة، و قضیة الموت من وجهة نظر القرآن و الروایات و أیضاً من الناحیة العلمیة ـ الطبیة و العرفیة، و بعد إلاجابة على السؤال الآنف الذکر، تبیّن التعامل القائم فی ایران حالیاً مع هذه الحالة من الناحیة الشرعیة و القانونیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الموت
  • الحیاة
  • الروح
  • القلب
  • الدماغ
  • زرع الأعضاء