حمایت از حقوق متهمان به جنایات بین‌المللی در مرحله دادرسی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

یکی از ویژگی‌های بارز حقوق کیفری مدرن، اثرپذیری آن از حقوق بشر است.به عبارت دیگر دادرسی کیفری یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های حقوق بشر محسوب می‌شود.حقوق بشر بخشی ویژه از حقوق است که هر کس تنها به این دلیل ساده که فردی از افراد بشر است، از آن بهره‌مند می‌گردد.آن بخش از حقوق بشر که با حقوق کیفری مرتبط است،موارد مربوط به شأن و کرامت بشری است. بنابراین اگر اقداماتی که در جهت کشف جرم و اثبات مجرمیت صورت می‌گیرد، مغایر با شأن وکرامت انسانی باشد، با قواعد و مقررات حقوق بشر مخالف است. از این رو در مقدمه منشور ملل متحد، پیشبرد حقوق بشر در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و توسعه انسانی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان حقوق اساسی بشر مورد شناسایی واقع شده است. بر این اساس تلاش‌های گسترده‌ای در سطح جهانی و منطقه‌ای جهت تضمین و ترویج این امر صورت گرفته است. با توجه به انعکاس حقوق بشر از جمله حقوق متهمان در اسناد جهانی و منطقه‌ای و توجه روزافزون به آن، رعایت تضمین‌های اساسی مربوط به محاکمه منصفانه در مراجع کیفری بین‌المللی که با هدف تعقیب و مجازات جنایتکاران بین‌المللی تشکیل می‌شوند، امری بدیهی به نظر می‌رسد. از این رو بخش‌هایی از مقررات اساسنامه و آییندادرسی مراجع مذکور به این امر اختصاص یافته است. هدف از نگارش این مقاله توضیح وتشریح حقوق متهمان به جنایات بین‌المللی در مرحله دادرسی با استناد به اسناد جهانی و منطقه‌ای، اساسنامه و رویه محاکم کیفری بین‌المللی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Safeguarding the Rights of the Accused in an International Trial

نویسنده [English]

  • Mansooreh Khalaji
Researcher
چکیده [English]

Criminal law is affected by human rights and is considered as one of its peculiar characteristics. In other words criminal law proceedings are considered as one of the fundamental elements of human rights. Human rights are a special kind of law which every person as an individual should reap the benefits. That section of human rights which is related to criminal law is referred to the dignity and greatness of man. If the status and dignity of a criminal is not respected during the investigating of a crime it would be contradictory to human right’s rules and regulations. In the UN charter the development of mans’ rights and the protection of peace and security is highly valued and recognized as a fundamental right of man. To guarantee such rights efforts are made at regional and international levels to safeguard the rights of the accused. It is necessary to guarantee the rights of the accused in a fair regional and international trial in accordance with the human right charter for just punishment. Therefore a section of this statute is related to a fair trial.
In this article the right of the international criminal during the legal procedure and the criminal proceedings with special reference to regional and international documents and statute are clarified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the right to defend
  • Fair Trial
  • aquittance
  • human rights

عنوان مقاله [العربیة]

المحاکم الجنائیة الدولیة و الدفاع عن حقوق المهتمین بجرائم دولیة فی مرحلة الترافع

چکیده [العربیة]

لعلّ من أهمّ خصوصیات القانون الجنائی الحدیث و ممیزاته، تأثره بحقوق الانسان، بعبارة أخرى تعتبر المرافعات الجنائیة واحدة من أهم جوانب حقوق الإنسان، و حقوق الإنسان جزء خاص من القانون یتمتّع بها الإنسان لمجرد کونه انساناٌ، و حقوق إلانسان التی ترتبط بالقانون الجزائی، هی ما تتعلّق بالمکانة و الکرامة الانسانیة، و على هذا الأساس، لو کانت الإجراءات التی تتمّ للکشف عن الجریمة و إثباتها تتعارض مع منزلة الإنسان و کرامته، فإنها تتعارض مع مبادىء و قوانین حقوق الإنسان. و من هذا المنطلق قد أخذ بنظر الإعتبار فی مقدمة إعلان الأمم المتحدة تسییرحقوق الإنسان نحو صیانة السلام و الأمن الدولی و إلى التنمیة البشریة، و اعتبر هذا من الحقوق الأساسیة للإنسان. و على هذا الأساس بذلت جهود واسعة على المستوى الدولی و الإقلیمی لضمان هذا الأمر و إشاعته. و نظراً الى الإهتمام المتزاید للمواثیق الدولیة و الإقلیمیة بحقوق الإنسان نرى أنّ تضمین المحاکمة العادلة التی تتمّ فی المصادر الجزائیة الدولیة بغیة معاقبة المتهمین بارتکاب جرائم دولیة یبدو أمراً بدیهیاً؛ لذلک خصص قسم من قوانین الأنظمة الداخلیة و قانون المحاکمات لهذه االمصادر المذکورة للقیام بهذه المهمة. أمّا الهدف من هذا المقال فهو بیان حقوق المتهمین بجرائم دولیة فی مرحلة الترافع طبقاً للوثاثق و المعاهدات العالمیة و الإقلیمیة و أیضاً الأنظمة الداخلیة و العرف الجاری فی المحاکم الجنائیة الدولیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • حقوق الانسان
  • الجرائم الدولیة
  • المتهم
  • المرافعات
  • الدفاع