امکان سنجی جعل قانون برای منع مهریه‌های سنگین

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه بیرجند

چکیده

یکی از معضلات حقوقی جامعه در سال‌های اخیر، مسأله‌ مهریه ‌های سنگین است. این‌که آیا می‌توان در قالب قانون، این‌گونه مهریه‌ ها را منع کرد، امری است که نیازمند تحلیل، بررسی و پاسخگویی است. در جوامع حقوقی، تمایل به منع این‌گونه مهریه‌ ها دیده می‌ شود؛ تا جایی که در قانون خانواده 1391 مسأله یکصد و ده سکه در نخستین گام مطرح شد و در خصوص مازاد بر آن، ملائت زوج، ملاک پرداخت قرار گرفت؛  لکن با توجه به شهرت قریب به اجماعی که در مورد عدم امکان منع و تفسیر از واژه «قنطار» در بین فقیهان وجود دارد، امکان جعل قانونی برای منع کلی آن، با تردید جدی مواجه شد. آنچه به‌نظر نگارنده می‌رسد، این است که با توجه به ماهیت مهریه در عصر شارع که از برخی روایات و نظرات برخی فقیهان استنباط می‌ شود، و ماهیت مهریه در عصر حاضر، می‌ توان منع به‌دست آمده از مفهوم قنطار را متزلزل کرد و بدین‌وسیله امکان جعل قانون برای منع مهریه‌ های سنگین را اثبات نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Possible Study of Enacting Law for the Prohibition of Burdensome Dowries

نویسنده [English]

  • Seyyedmohammad Razavi
Assistant Professor of Law at Birjand University
چکیده [English]

One of the legal dilemmas of society in recent years is the burdensome dowry. Whether one can ban these types of dowries, in the form of law, is the issue that requires analysis, review and amenability. In legal societies, the tendency to prohibit these types of dowries can be seen to the extent that in the Family Code of 1391, the issue of one hundred and ten gold coins was raised in the first step and regarding the excess thereof, the solvency of the couple was determined as criteria for payment. However, given the vast consensus concerning the impossibility of prohibition and interpretation of the word "Qentar" among the jurists, was faced with serious doubts as to the possibility of forbidding it legally. The author believe that by considering the nature of the dowry in the legislator’s time, that can be deduced from some traditions and the opinions of some jurisprudents, as well as the nature of the dowry at the present time, one can ignore the concept of “Qentar” and thereby prove the possibility of enacting the law for the prohibition of burdensome dowries. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dowry
  • the ability to meet financial obligation
  • obligation to pay
  • burdensome dowry
  • qentar