مبانی فقهی و حقوقی نظام تعدد زوجات در خانواده

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار و مدیر گروه فقه دانشگاه الزهرا

چکیده

تعدد زوجات تحت‌تأثیر عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره وجود داشته است. قرآن در بحث تعدد زوجات، درصدد نظم بخشیدن به برخی از این عوامل و محدود کردن توسعه بی‌رویه تعدد زوجات در جامعه اسلامی بوده است. محدودیت تعداد و شرایط خاصی مانند رعایت عدالت میان ایشان نشانگر این معناست. شأن نزول آیات می‌نمایاند که عامل بسترساز تعدد زوجات عمدتاً رسیدگی به امور یتیمان و زنان بی‌سرپرست بوده است و الا در آیات نکاح، به‌ وضوح می‌توان اصل تک همسری را استظهار نمود.
با دقت در سنت و روایات درمی‌یابیم که هر جا تعدد زوجات مجاز اعلام گردیده، توجه به فلسفه اصلی آن وجود داشته است. پس در پاسخ تمام اشکالاتی که بر تعدد زوجات در اسلام وارد می‌شود، می‌توان جواب‌های قانع کننده‌ای را بیان نمود و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حکم اسلامی پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Theological and Legal Principle of Polygamy in Family

نویسنده [English]

 • Fariba Haji Ali
چکیده [English]

Polygamy has been under the influence of different factors such as social, cultural and economic issues in different societies. The Quran displays the legitimacy of polygamy in Islamic societies and limits its expansion.
Observance of Justice, fairness and dealing evenhandedly with their spouse, it clearly shows that Islam does not call for polygamy, but admits the possibility of several marriages to render help to orphans, widows and unattended women. Moreover the holy Quran defines monogamy as the foundation of marriage, and emphasise verses regarding marriage. Deep scrutiny in traditions and saying clearly shows that whenever polygamy is proclaimed its basic philosophy is also announced.
In response to all the misgiving regarding polygamy, there are always convincing reseanonable explanations. The present article suggests legal ways to prevent the misuse of relevant Islamic verdict.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theology
 • Law
 • Marriage
 • polygamy
 • marriage contract

عنوان مقاله [العربیة]

الأصول الفقهیة و القانونیة النظام تعدد الزوجات فی الأسرة

چکیده [العربیة]

إنّ تعدد الزوجات قد کان موجوداَ بأسباب عدیدة منها الإجتماعیه، و الثقافیة، و الإقتصادیه. و یهدف القرآن فی هذه القضیة تنسیق بعض هذه الأسباب، و تضییق نطاق توسّعه فی المجتمع الإسلامی. و الدلیل علی هذا الأمر هو تحدید عدد الزوجات و فرض شروط خاصة مثل حفظ العداله بینهنّ. کما یدلّ شأن نزول الآیات الکریمة علی أنّ الهدف من تعدد الزوجات هو تمهید المقدمات المناسبة لرعایة شؤون الأیتام و النساء بلا معیل، إلّا أنّنا نستطیع أن نری تأکید آیات النکاح علی الإکتفاء بزوجه واحدة. و بعد التدقیق فی سنة أهل البیت و الأحادیث نلاحظ أینما تمّ السماح بتعدّد الزوجات هناک وراءه فلسفه خاصه؛ فهکذا یمکن تقدیم إجابات مقنعة للإتهامات الواردة علی تعدد الزوجات، و اقتراح حلول قانونیه للممانعة من استغلال هذا الحکم الإسلامی.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الفقة
 • القانون
 • الزواج
 • تعدد الزوجات
 • عقد النکاح