بررسی مبانی فقهی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی معاون دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ـ شمال

چکیده

موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی، یکی از جرایم علیه حیثیت و کیان خانواده است. در این ماده قانونی، جواز اجرای مجازات بدون تشریفات شرعی و قانونی به شوهر داده و مقرر شده است که هر گاه مرد، همسرش را در حال زنا ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند او را به قتل برساند. این ماده قانونی انتقاد حقوقدانان را به دنبال داشته است.
موضوع مزبور با هدف دریافت راه‌کاری جدید در مقاله حاضر مورد پژوهش قرار گرفته و ادله‌ فقهی که ماده قانونی مورد بحث بر اساس آن تدوین شده است، بازبینی، و مسائل مربوط به آن در مباحث حدود، دفاع مشروع و امر به معروف و نهی از منکر بیان شده‌ است.
در پیگیری فقهی، این نتیجه به دست آمده که حکم مزبور، استثنایی است و با اصول کلی فقهی مربوط به این گونه موارد تعارض دارد. پس اگر مصلحت، لزوم بیان آن را به عنوان یک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی ایجاب کرده است، باید پیامدهای آن نیز که توسط فقیهان امامیه مطرح شده، ملاحظه و بیان گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

To Study the Theological Principle of Article 630 of Islamic Punishment Law

نویسنده [English]

 • Maryam Ibn Torab
چکیده [English]

One of the subject of Article 630 of Islamic punishment law is   related to an offence against the family reputation.
A married woman according to this article in case commits adultery, the husband is authorized to assassinate his wife immediately. This article is among those cases which is under the scrutiny of jurists.
This research work has been carried out with the purpose of having reviewed the theological reasoning on which their ruling is based upon. Moreover relevant issues such as penal law, legitimate defenses, withdrawing people from evil or inviting people to doing good are also discussed. Further theological studies show that the above mentioned ruling is an exception which is in conflict with the general principle of theology. So if due to certain conditions it has been accepted as an Islamic penal law, the consequences have to be considered and discussed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • penal law
 • adultery
 • prescribed punishment
 • legitimate defense
 • inviting people to doing good
 • preventing people from evil
 • false accusation of unlawful intercourse
 • and repudiated paternity

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة المبادئ الفقهیة لمادة/ رقم630 من قانون العقوبات الإسلامیة

چکیده [العربیة]

إنّ موضوع الماده / رقم 630 من قانون العقوبات الإسلامیة یختص بجرائم ضد شرف و کیان الأسرة، و فی هذه المادّة القانونیّة تمّ منح الزوج جواز تنفیذ العقوبة دون اجتیاز المراحل القانونیّة و تقررّ فیها أنّ الزوج إذا رأی زوجته فی حالة البغاء و علم أن التمکین کان بإرادتها الکاملة فبإمکانه أن یقتلها، و طبعاً هذه المادّة أثارت إنتقاد رجال القانون.
فتمّ فی هذا المقال دراسة الموضوع المذکور بغیة الحصول علی حلول جدیدة، و من أجل هذا أعید النظر فی الأدلة الشرعیه التی تمّ تدوین هذه المادّة القانونیة علی أساسها، کما تمّ تبیین القضایا الفقهیة المرتبطه بها فی مواضیع الحدود، الدفاع الشرعی، و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و من خلال هذه الدراسه الفقهیة تمّ التوصل الی هذه النتیجة بأنّ الحکم المذکور یعتبر من الأحکام الإستثنائیه و هو یتعارض و المبادئ الأساسیّة الفقهیّة المرتبطه بهذا المجال. فإذا استوجبت المصلحة لزوم بیانه کمادة قانونیّة فی قانون العقوبات الإسلامیة؛ فمن المفروض أن تؤخذ بنظر الإعتبار نتائجه التی تمّ طرحها علی ید فقهاء الإمامیّة و من ثمّ یجب تبیین ذلک.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • القوانین الجزائیة
 • الحدود
 • البغاء
 • الدفاع الشرعیّ
 • الأمر بالمعروف
 • النهی عن المنکر
 • القذف
 • اللّعان