تأثیر رسانه در گسترش مصادیق بی‏ بندوباری (فرار از خانه و روابط جنسی نامشروع) و راه‌حل‌های آن

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه با نقش شگرف رسانه در جوامع بشری و تأثیر آن در انتقال اطلاعات و افکار، باید توجه داشت که رسانه علاوه بر تأثیرات مثبت، می‌تواند با تبلیغ جرم و فساد، هرزگی و خشونت، موجب افزایش جرایم و انحرافات در جامعه گردد. در نگاه جرم‌شناسانه، یکی از تأثیرات منفی رسانه، گسترش بی‌بند و باری در جامعه است که در چند دهه اخیر با گسترش رسانه‌های جهانی و خارج از کنترل دولت‌ها، مانند ماهواره و اینترنت، این معضل در جامعه، مصادیق بیشتری یافته است. از جمله مصادیق بی‏‌بندوباری می‌توان به فرار از خانه و روابط جنسی آزاد و اعتیاد جنسی اشاره کرد که رسانه نقش بسیار مؤثری بر این پدیده‌ها می‌تواند داشته باشد. مقاله حاضر به بررسی این دو معضل اجتماعی می‌پردازد و از آن‌جا که فرار از خانه در قانون، جرم‌انگاری نشده است و صرفاً انحراف تلقی می‌شود، و نیز مقدمات مجازی روابط نامشروع در اینترنت و ماهواره غالباً از کنترل قانونی خارج است، لذا پیشنهاد می‌کند که دولت، مردم، خانواده و رسانه‌ها، با استفاده از فرهنگ‌سازی و آموزش، تلاشی همگانی برای مقابله با این مفاسد و جایگزین‏ سازی آن با برنامه ‏ها و تفریحات سالم، داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Media on Spread of Corruption &Related Solutions

چکیده [English]

In multimediated world, crime, violence corruptions are fundamentally mediatised phenomena. Similarly, to the extent that virtually all thoughts & human experiences today are inseparable from mediatized experiences
A critical investigation of media & crime, acknowledges that everything in the late modern world are mediatized.
In addition to the positive impact of media on human experience, it might lead to numerous examples of crimes & corruption in society. In recent decades international media such as satellite &internet are out of control of legal procedure, and we have been witnessing the emergence & development of mediatized crime
It can be noted that running away from home, having illegal sexual relation, and cybersex are some examples of mediatized crime. The present article studies these two types of social corruption. As running away from home is not regarded a crime and is just considered corruption, it proposes that by teaching cultural values, & social construction of human consciousness, the government &the people make an attempt to fight against such social corruption & replace healthy & safe entertainment for the well being of society

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyber sex
 • Corruption
 • Internet
 • illegal sexual relation
 • media
 • running away from home
 • satellite

عنوان مقاله [العربیة]

أثر الإعلام فی انتشار مظاهر الاستهتار (الهروب من البیت و العلاقات الجنسیة غیر المشروعة) و الحلول المطروحة

چکیده [العربیة]

یجب التوجه الی دور الإعلام الحاسم فی المجتمعات البشریة و أثره فی انتقال المعلومات و الأفکار فی العصر الراهن، و الی جانب العنایة بآثار الإعلام الإیجابیة ینبغی ملاحظة تأثیره القوی فی رفع مستوی الجریمة والفسق و الفجور و العنف فی المجتمع عن طریق الترویج لها .و من منطلق علم الأجرام نجد اتساع نطاق الاستهتار فی المجتمع من آثار الإعلام السلبیة حیث تعددت مظاهره، فی المجتمع خلال العقود الأخیرة نتیجة التوسع فی وسائل الإعلام العالمی من فضائیات و شبکة الإنترنت التی باتت غیر قابلة للمراقبة و التحکم من جانب الحکومات.
و من هذه المظاهر ایضا یمکن الإشارة إلی هروب البنات من البیت و خوضهن العلاقات الجنسیة غیر الشرعیة و الإدمان علی هذه العلاقات ،حیث لایمکن غض النظر عن دور الإعلام المؤثر فی ظهورها علی صعید المجتمع.
تتابع هذه المقالة معالجة هاتین المعضلتین الاجتماعیتن .و بما أن الهروب من البیت لایعتبر جریمة فی القانون بل انحرافا و أنَّ التمهیدات المجازیة لإقامة العلاقات غیر الشرعیة عبر الإنترنت و الفضائیات خارجة عن مراقبة القانون فی معظم الأحیان، فإن کاتب المقالة یقترح بذل جهود عامة من جانب الحکومة و المواطنین و الأسر و الإعلام لمکافحة هذا الفساد و استبداله بالبرامج الترفیهیة المناسبة عن طریق تثقیف و تعلیم المجتمع.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • وسائل الاعلام
 • الإنترنت
 • الفضائیات
 • الاستهتار
 • الإهمال الجنائی
 • الانکار الجنائی