تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در پیدایش خیار فسخ نکاح

دوره 19، شماره 61، دی 1393، صفحه 97-116

10.30497/flj.2014.49258

صدیقه حاتمی؛ عبدالعلی توجهی


استقلال و امتیاز مالی زن نسبت به شوهر در نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 54، شهریور 1390، صفحه 99-122

10.30497/flj.2011.39751

امیرحمزه سالارزایی؛ علی اصغر مسرور


بررسی نکاح سفیه از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 22، شماره 66، خرداد 1396، صفحه 99-118

10.30497/flj.2017.63708

افتخار دانش پور؛ پگاه بابایی


قرار دستور موقت در دعوای حضانت

دوره 19، شماره 60، تیر 1393، صفحه 105-122

10.30497/flj.2014.59314

خدیجه مرادی؛ نادر مرادی


خانواده‌های معیار و نوظهور در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا

دوره 28، شماره 78، اردیبهشت 1402، صفحه 105-137

10.30497/flj.2022.243356.1811

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فاطمه مشایخی؛ نرگس ایزدی


اثر نشوز زوج، در طلاق به در خواست زوجه، از منظر فقه و حقوق

دوره 21، شماره 65، دی 1395، صفحه 107-130

10.30497/flj.2022.62030

سید علی علوی قزوینی؛ سهیل قشلاقی


مبنای قرآنی الزام زوج به طلاق

دوره 21، شماره 64، خرداد 1395، صفحه 109-126

10.30497/flj.2016.59331

علی رضا جعفرزاده کوچکی


تحلیل حقوقی ماهیت توافقات درضمن طلاق توافقی

دوره 27، شماره 76، خرداد 1401، صفحه 119-143

10.30497/flj.2022.241969.1749

غفور خوئینی؛ مریم غنی زاده بافقی؛ شیرین دشتیان روزبهانی


نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 125-103

10.30497/flj.2021.238921.1557

مریم السادات محقق داماد


شناسایی ماهیت حقوقی شیربها با تاکید بر رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.30497/flj.2023.245002.1939

رضا دریایی؛ فیروز سکوتی


سن ازدواج دختران در مبانی حقوق اسلامی

دوره 13، شماره 48، شهریور 1387، صفحه 91-105

10.30497/flj.2008.67994

اعظم غیاثی ثانی؛ آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی